Gayrimenkul Hukuku

Eşya Hukuku’nun önemli bir parçası olan Gayrimenkul Hukuku, Türkiye’de Eşya Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul Hukuku, içerisinde bir çok detay ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.


Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Ecrimisil davaları
 2. Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 3. Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 4. İpotek ihtilaflarından doğan davalar
 5. İstihkak davaları
 6. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 7. Kamulaştırma davaları
 8. Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 9. Kira bedelinin tespiti davaları
 10. Önalım (şüfa) davaları
 11. Tapu iptal ve tescil davaları
 12. Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 13. Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 14. Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 1. Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Ekonomik durumunuza ve isteğinize uygun gayrimenkullerin tespiti
 3. Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
 4. Gayrimenkul değerleme (ekspertiz) hizmeti
 5. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 7. Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
 8. Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri
 9. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence )
 10. 10.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 11. 11.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 12. 12.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. 13.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 14. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 17. Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 18. Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 19. Satın almak veya satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz için avukatlarımızın aracılık ve vekil hizmetleri
 20. Tapu işlemleri
 21. Türkiye’deki gayrimenkullerinizin hukukçularımız vasıtasıyla hukuki güvenliğinin sağlanması için kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiralamada aracılık hizmetleri
 22. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere Gayrimenkul alım-satım öncesi risklerin analizi ile en aza indirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti
 23. Yönetim planı hazırlanması
 24. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

Alanya Hukuk Ofisi, Aile Hukuku kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu konularda Alanya’da avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Alanya’da kurulu olan Hukuk Büromuzu arayarak veya iletişim sayfamızdan bizimle her türlü Aile Hukuku sorununuzla ilgili temasa geçerek danışabilirsiniz.