2013 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Furkan akça 2016 yılında kendi hukuk bürosunu açmıştır yaklaşık altı yıldır Antalya’nın Alanya ilçesinde aktif olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir ceza hukuku boşanma hukuku iş hukuku alanlarında uzman olan Furkan akça aynı zamanda Alanyanın sayılı arabuluculuk hizmetini veren avukatlarındandır.
Avukat Emre BİLGİÇ Avukat Baran Doğan, 1991/Alanya doğumludur. Alanya Anadolu (Şimdiki İsmi Şehir Ümit Sercan) Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde TAM BURSLU olarak hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2014 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla 2015 yılından beri Alanya'da serbest avukatlık yapmaktadır. 2015 yılından itibaren Antalya Barosu CMK Servisi'nde aktif olarak görev almıştır. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerler almıştır. Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüştür. Gazetelerde ceza hukuku ile ilgili yayınlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır. Avukat Baran Doğan, kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Kişiler Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir. Gerek yurt içi gerekse yurtdışı bir çok hukuksal alanda çalışmalara katılmıştır . Özellikle Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Kişiler Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukukunda yapmış olduğu çalışmalar ve makaleler ile uzmanlaşmayı hedeflemiştir. Antalya Barosu bünyesinde müvekkillerine ve Şirketlere hizmet veren Avukat Emre Bilgiç kurumsal hukuk bürosu yapısı ile mesleki dayanışma kapsamında birçok meslektaşı ile ortak çalışmalarına devam etmektedir. Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Avukat Emre BİLGİÇ Hukuk Bürosu, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir. Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri Gizlilik ve Mesleki Sır: 'Sır saklama ve gizlilik' avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir. Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında 'bağımsızlık' etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.